Buitengewoon Onderwijs

Sinds mei 2021 wordt er op de boerderij Buitengewoon Onderwijs gegeven. Dit gebeurt in samenwerking met SBO de Akker en ZML de Rank. Het doel is om uitval van leerlingen in het onderwijs te voorkomen en leerlingen die reeds zijn uitgevallen weer terug te laten keren naar het onderwijs
In dit programma zijn onderwijs-zorg-begeleiding-dagbesteding met elkaar verweven zodat er een integrale aanpak is voor de kinderen. Deze combinatievorm vindt plaats op de zorgboerderij waarbij de knelpunten van het huidige onderwijssysteem en- gebouw er niet zijn. Het onderwijs wordt gegeven door een leerkracht. Ook is er een begeleider vanuit de zorgboerderij aanwezig voor het geven van de zorg en andere activiteiten.

Het Buitengewoon Onderwijs is met name bestemd voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Het zijn kinderen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften, onder andere in het autisme spectrum en/of gedragsproblematieken.

Het Buitengewoon Onderwijs wordt gegeven op maandag, dinsdag en donderdag.

Aanmeldingen voor het Buitengewoon Onderwijs lopen via school. Hiervoor kunt u contact opnemen met Seleke Steehouwer via s.steehouwer@sbodeakker.nl