Missie & Visie

Ontstaan gezamenlijke visie
Waar zorgboerderij Nieuwe Beer kleinschalig is gestart in 2019, is de boerderij in de loop der jaren hard gegroeid. Als gevolg van het groeiend cliëntenaantal, nam ook de grootte van het  personeelsbestand toe. Om ervoor te zorgen dat elke werknemer vanuit dezelfde visie werkt en we dus allemaal hetzelfde doen, zijn we begin 2023 aan de slag zijn gegaan met een visievormingstraject. Dit traject werd begeleid door Alex de Bruin van het bedrijf ‘Both en de Bruijn’. Alex heeft ons traject begeleid aan de hand van het metafoor van een huis. Alex heeft dit als volgt beschreven:

‘Als we met een team aan de slag gaan dan ‘bouwen’ we ‘het huis’ van onderaf. We beginnen bij het fundament, de bestaansgrond/missie en werken via de vloerverwarming, de kernwaarden naar de kamers van het huis, de ontwikkelthema’s en de vulling van de kamers. Als het nodig is verhuizen we gedurende het ontwikkeltraject items naar de zolder, of halen we items die al jaren op zolder stonden (vergeten en onafgemaakt) weer naar beneden.

We vragen ons gedurende het ‘bouwproces’ voortdurend af wat energie geeft en wat energie kost (zonnepanelen), in hoeverre we open vensters hebben naar de omgeving (ramen) en welke zaken (aanbouw, dakkapel) ‘erbij’ dreigen te komen en ten koste gaan van de focus, de gezamenlijke ambitie (het hele huis).’

Het traject met Alex de Bruijn heeft ons veel opgeleverd. We werken nu vanuit een gezamenlijke missie en visie die door iedereen gedragen wordt. Hierbij blijven we oefenen met het uitspreken van waardering en feedback. Zo bouwen we met elkaar aan een sterk en professioneel team.

 

Onze missie
Vanuit onze christelijke identiteit op reformatorische grondslag geloven wij dat elk kind uniek geschapen is. Onze missie is om elk kind dan ook op zijn/haar unieke wijze te benaderen. Wij willen kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen een veilige plek bieden, hen op hun eigen niveau en op de manier die bij hen passend is te laten ontwikkelen.

We willen hen laten genieten van de rust, ruimte, structuur en natuur op de boerderij. Door deze elementen krijgen de kinderen rust in hun hoofd, kunnen zij zich ontspannen en hebben een fijne dag. Als kinderen die rust in hun hoofd hebben komen zij verder in hun ontwikkeling. Deze ontwikkeling stimuleren wij door op een speelse manier aan de leerdoelen te werken.

Ook heeft het thuisfront even een moment waarop zij meer tijd en aandacht hebben voor de rest van het gezin. En kunnen zij nieuwe energie op doen om op de juiste manier met hun ‘zorgenkind’ om te gaan.

De zorgboerderij heeft een christelijke identiteit op reformatorische grondslag. De normen en waarden die op de boerderij gelden zijn af te leiden uit de christelijke identiteit.

 

Kernwaarden
Vanuit dit traject hebben we met elkaar een drietal kernwaarden ontwikkeld. We zijn open, duidelijk en flexibel.

Op zorgboerderij Nieuwe Beer betekent:

  • Openheid; dat wij vanuit vertrouwen, eerlijk en tactvol met elkaar in gesprek gaan.
  • Duidelijkheid; dat wij onze kinderen structuur bieden, onze grenzen aangeven en de grenzen van anderen respecteren.
  • Flexibiliteit dat:
  • Je mag zijn wie je bent
  • We inspelen op unieke zorgbehoeften van de kinderen
  • Dat we denken in mogelijkheden en deze benutten
  • We elkaars talenten benutten
  • We omdenken
 
 

Vertaald naar onze kinderen:

Op onze boerderij zijn we eerlijk, vind je rust en structuur en mag je zijn wie je bent.

Aan de hand van deze kernwaarden introduceren we bij de kinderen iedere maand een nieuwe maanddoel. Dit doel is gekoppeld aan een van de kernwaarden en staat een maand lang centraal. De SoVa lessen worden hierop afgestemd en gaandeweg de dag is hier aandacht voor.

Ook zijn we bezig om de kernwaarden in de boerderij nog zichtbaarder te maken doormiddel van bijvoorbeeld posters.